RPO WM 2014-2020 - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Nagłówek

RPO WM 2014-2020

Logotyp RPO WM 2014-2020
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to program uwzględniający cele zdefiniowane przez Komisję Europejską oraz odpowiadający na wyzwania regionu w zakresie stymulowania rozwoju społecznego i gospodarczego, w powiązaniu z celami nakreślonymi przez Strategię Europa 2020. Jego celem jest umożliwienie zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Program stanowi narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (więcej informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu).
Załączniki
RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.pdf (pdf, 4561 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę