Informacje - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Nagłówek

Informacje ....

Konsultacje społeczne Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2026

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że w związku z rozpoczętymi 13 września 2021 r. konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2021-2026 do dnia zakończenia ww. konsultacji, tj. do 19 września 2021 r., do urzędu nie wpłynęły - od osób zainteresowanych - żadne opinie, propozycje czy uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu (dodano dnia 21.09.2021).


Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2021-2026

Informacje o sposobie przekazania uwag i opinii na temat Programu można znaleźć na stronie: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/konsultacje-programu-promocji-zatrudnienia-i-aktywizacji-lokalnego-rynku-pracy-w-plocku-na-lata-2021-2026/

Konsultacje trwają do 19 września 2021 r.

Konsultacje społeczne

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że w związku z rozpoczętymi 27 lutego 2019 r. konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2019-2020 do dnia zakończenia ww. konsultacji, tj. do 13 marca 2019 r. do urzędu nie wpłynęły - od osób zainteresowanych - żadne opinie, propozycje czy uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2019-2020, zgodnie  z Zarządzeniem Nr 342/2019  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2019 roku.

Projekt Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka


 

Środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników MUP w Płocku pełniących funkcję doradców klienta

Zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645, z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało wstępną informację o szacunkowej wysokości kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta.

Środki te stanowią 5% limitu środków Funduszu Pracy ustalonych za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy.

Środki Funduszu Pracy przyznane dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na rok 2016 wynosiły 433.900,00zł (5% od kwoty limitu na rok 2015) a na rok 2017 wynoszą 368.800,00zł (5% od kwoty limitu na rok 2016).

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota przyznana dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na rok 2017 jest niższa w porównaniu z rokiem 2016 o 65.100,00zł.

Ostateczna informacja o wysokości kwot środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonych na 2017 rok, zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok 2017.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę