PO WER 2014-2020 - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Nagłówek

PO WER 2014-2020

logo PO WER nowe

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. Na realizację programu, dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (więcej informacji na stronie www.power.gov.pl).
Załączniki
PO_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_2014-2020.pdf (pdf, 2183 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę