INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Miejski Urząd Pracy w Płocku


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)

Kod: 834401

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych) 834401

 • Kierowca pojazdu transportu wewnętrznego.
 • Operator sprzętu transportu wewnętrznego.
 • Operator wózka akumulatorowego.
 • Operator wózka jezdniowego.
 • Operator wózka podnośnikowego.
 • Operator wózka przeładunkowego.
 • Operator wózka przemysłowego.
 • Operator wózka spalinowego.
 • Kierowca wózka widłowego.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8344 Lifting truck operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Grzegorz Legun – AGROS Fortuna Sp. z o.o., Zduńska Wola.
 • Iwona Kacak – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Marcin Piotrowski – PPUS KMP Marcin Piotrowski, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom.

Recenzenci:

 • Radosław Niemczewski – Centrum Kształcenia Praktycznego, Pleszew.
 • Andrzej Wolski – Zakłady Azotowe Puławy S.A., Puławy.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Bogdan Grzybowski – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Grzegorz Śliwiński – Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność KWK „Budryk”, Ornontowice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę