Dla niepełnosprawnych - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Dla niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na: zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do spółdzielni socjalnej po jej założeniu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę