Dla niepełnosprawnych - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Dla niepełnosprawnych

Regulamin przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę