Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Flisak-retman
Kod: 835001
Synteza: W imieniu właściciela drewna kieruje tratwą i jej załogą, nadzoruje i odpowiada za tratwę oraz bezpieczeństwo żeglugi podczas spławu i postoju.
Zadania zawodowe: przygotowanie tratwy do spławu, w tym wykonywanie oraz sprawdzanie wiązań i mocowań;
dbanie o należyty stan ilościowy i jakościowy wyposażenia tratwy;
dbanie o należyte oznakowanie tratwy podczas spływu i postoju;
sterowanie tratwą;
prowadzenie i przechowywanie dokumentów podróży tratwy;
nadzór nad formowaniem tratwy;
przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz warunków bhp;
ustalenie trasy spływu i warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;dbanie o stan ilościowy i jakościowy spławianego drewna;
przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie uprawiania żeglugi i spławu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę