Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ślusarz narzędziowy
Kod: 722206
Synteza: Wykonuje, montuje i naprawia narzędzia skrawające, narzędzia do obróbki plastycznej metali na zimno, narzędzia i przyrządy do obróbki skrawaniem, spawania, obróbki elektroerozyjnej i do przetwórstwa tworzyw sztucznych, z zachowaniem dyscypliny technologicznej.
Zadania zawodowe: przyjmowanie do naprawy uszkodzonych narzędzi skrawających i pomiarowych, uchwytów i przyrządów - czyszczenie, mycie i weryfikowanie części;
wykonywanie i naprawianie narzędzi skrawających jednolitych, takich jak: frezy, gwintowniki, piłki, noże tokarskie, wiertła;
montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi skrawających składanych, takich jak: noże tokarskie, głowice frezowe, wytaczadła, pogłębiacze, narzędzia zespołowe do obróbki otworów oraz narzędzia specjalistyczne do pracy na obrabiarkach zespołowych, automatycznych liniach obrabiarkowych i elastycznych systemach obróbkowych;
montowanie, demontowanie, naprawianie i ustawianie narzędzi do obróbki plastycznej na zimno w zakresie podstawowych operacji cięcia i kształtowania (zwłaszcza tłoczników i wykrojników);
wykonywanie narzędzi do obróbki elektroerozyjnej;
montowanie, demontowanie, naprawianie, ustawianie uchwytów i przyrządów przeznaczonych do: mocowania narzędzi uniwersalnych i specjalnych różnych typów, mocowania przedmiotów obrabianych na uniwersalnych, specjalizowanych i specjalnych obrabiarkach (tokarkach, frezarkach, wiertarkach, szlifierkach);
wykonywanie i naprawianie przyrządów do przetwórstwa tworzyw sztucznych termoplastycznych, termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych, np.: przyrządów do prasowania na zimno i gorąco, kształtowania pod ciśnieniem z podgrzewaniem, odlewania;
montowanie, demontowanie, naprawianie, regulowanie narzędzi i przyrządów pomiarowych, np.: sprawdzianów (stałych i nastawnych), wzorników, narzędzi i przyrządów nastawczych (średnicówki, mikrometry itp.), czujników;
sporządzanie uproszczonej dokumentacji technicznej wykonywanych napraw;
sprawdzanie jakości wykonywanych prac - przeprowadzanie pomiarów i prób po montażu, naprawie i regulacji narzędzi, przyrządów i uchwytów;
konserwowanie narzędzi, przyrządów i uchwytów z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie napraw zamków drzwiowych, rowerów oraz różnorodnych prac ślusarsko-montażowych przy konstrukcjach spawanych;
po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę