Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Świecki krzewiciel wiary
Kod: 341302
Synteza: Wykonuje zlecone mu przez władzę zwierzchnią czynności związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz obowiązki o charakterze społecznym i administracyjnym, które nie są zastrzeżone dla duchownego.
Zadania zawodowe: - prowadzenie działalności misyjnej, mającej na celu propagowanie reprezentowanej doktryny religijnej;
- prowadzenie nabożeństw lektorskich i innych czynności kościelnych na zlecenie władzy zwierzchniej;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań i modlitw;
- prowadzenie nauki religii na podstawie upoważnienia władzy zwierzchniej;
- kolportaż prasy i wydawnictw kościelnych;odwiedziny domowe i prowadzenie kół modlitewnych;
- prowadzenie parafialnej działalności charytatywnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie prac zleconych o charakterze administracyjnym;
- nadzorowanie innych pracowników w spełnianiu powierzonych im obowiązków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę