Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Negocjator policyjny
Kod: 335501
Synteza: Ratuje ludzkie życie i zdrowie w sytuacjach kryzysowych takich jak: zapowiedź samobójstwa, wzięcie i przetrzymywanie zakładników, uprowadzenie dla okupu, groźba użycia broni, niebezpiecznego narzędzia albo materiału wybuchowego; podejmuje negocjacje z osobą zagrażającą swojemu życiu lub z przestępcą zagrażającym życiu innych ludzi lub mieniu; zawiera układ z osobą w sytuacji kryzysowej; przestrzega zasad negocjacyjnych.
Zadania zawodowe:
 • przyjęcie zlecenia na rozpoczęcie negocjacji oraz podział zadań w zespole negocjacyjnym;
 • ocena i diagnoza sytuacji kryzysowej: poznanie zamiarów osoby, jego stanu psychicznego, planów i realności wysuwanych gróźb;
 • wybór najlepszej metody i taktyki rozwiązania sytuacji kryzysowej: wysłuchanie racji osoby w sytuacji kryzysowej, gra na zwłokę, układ z przestępcą i pozorna realizacja jego żądań, obniżenie emocji przeciwnika zwiększające racjonalność jego działań;
 • podjęcie rozmów z osobą wywołującą sytuację kryzysową z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych zapewniających niezbędne bezpieczeństwo;
 • przekonywanie osoby w sytuacji kryzysowej do zaniechania działań zagrażających jej życiu lub zaniechania popełnienia przestępstwa;
 • uzyskanie psychicznej przewagi nad przeciwnikiem z wykorzystaniem zasad wywierania wpływu na jego zachowanie oraz własnego doświadczenia negocjacyjnego i życiowego;
 • zawarcie układu z osobą w sytuacji kryzysowej;
 • przestrzeganie zasad negocjacyjnych takich jak: podporządkowania działań sił porządkowych w sprawie bezpieczeństwa oraz stworzenie dogodnych warunków operacyjnych do unieszkodliwienia przestępcy;
 • współpraca z konsultantami: psychologiem policyjnym przy sporządzaniu profilu osobowości sprawcy sytuacji kryzysowej w przypadku długich negocjacji, pirotechnikiem, strażakiem, grupą operacyjną w zależności od charakteru sytuacji kryzysowej itp.;
 • podsumowanie i omówienie sytuacji kryzysowej w kontekście popełnionych błędów i dobrych rozwiązań sytuacji kryzysowej;
 • podejmowanie działań na rzecz profilaktyki rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • stałe doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, wymiana oraz zdobywanie nowych doświadczeń.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie zadań wojewódzkiego koordynatora negocjatorów;
 • łączenie zadań zawodowych negocjatora z obowiązkami policjanta danej komórki w zależności od liczby zdarzeń kryzysowych;
 • uczestnictwo w operacjach antyterrorystycznych, zabezpieczanie protestów społecznych oraz okupacji budynków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę