Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Akredytowany asystent parlamentarny
Kod: 334301
Synteza: Świadczy pomoc posłowi zatrudnionemu w jednym z trzech miejsc pracy Parlamentu Europejskiego (Bruksela, Luksemburg lub Strasburg);
przygotowuje materiały do wystąpień poselskich;
bierze udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych;
organizuje konferencje prasowe;
doradza i reprezentuje posła na spotkaniach z mediami, wyborcami i organizacjami politycznymi i społecznymi.
Zadania zawodowe: rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do Archiwum Parlamentu Europejskiego materiałów odzwierciedlających działalność posła i senatora w takich jak: teksty wystąpień publicznych, wywiady opublikowane w środkach masowego przekazu;
rejestrowanie, gromadzenie i przekazywanie do dalszego załatwienia wg kompetencji dokumentacji spraw interwencyjnych zgłaszanych drogą korespondencji lub pocztą elektroniczną;
udział w posiedzeniach komisji Parlamentu Europejskiego z przygotowywaniem pierwszej wersji poprawek czy sprawozdań włącznie;
dokonywanie przeglądu prasy, publikacji i czasopism specjalistycznych;
przygotowywanie materiałów do interpelacji i zapytań poselskich i innych wystąpień posła na forum Parlamentu Europejskiego;
czuwanie nad kalendarzem zajęć;
organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach posła z wyborcami;
przygotowywanie podróży służbowych posła oraz innych pracowników biura poselskiego;
pomoc we współpracy z konsultantami, ekspertami i przedstawicielami mediów;
utrzymywanie kontaktów z osobami i organizacjami politycznymi, w tym i z grupami interesów, lobbystami;
obsługa korespondencji i poczty elektronicznej posła;
przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję;
redagowanie wiadomości do prasy;
zlecanie zakupu materiałów biurowych, prasy, wydawnictw;
zlecanie konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego;
oprowadzania gości po Parlamencie;
organizowania konferencji prasowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: udzielanie pomocy w sprawach osobistych, rodzinnych, pozazawodowych mogących mieć wpływ na sprawną działalność parlamentarną

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę