Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Filolog klasyczny
Kod: 264301
Synteza: Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.
Zadania zawodowe: - analizowanie historii i kształtowania się języka łacińskiego i greckiego na przestrzeni dziejów;
- doradzanie w systemach klasyfikacji tych języków, gramatyce, słownikach i innych materiałach lub ich przygotowaniach;
- badanie literatury antycznej greckiej i rzymskiej w ich rozwoju historycznym;badanie elementów antycznych w literaturze i teatrze polskim;
- realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego oraz greckiego w szkołach wyższych dla studentów wszystkich filologii, historii, prawa, medycyny;
- realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego i greckiego w szkołach średnich ogólnokształcących;
- tłumaczenie z języka łacińskiego i greckiego na język polski, z zachowaniem prawidłowego znaczenia oryginału oraz z możliwie najdokładniejszym przeniesieniem frazeologii, terminologii, ducha i stylu prac literackich;
- opracowywanie materiałów dydaktycznych, podręczników i zestawów ćwiczeń do nauki języka łacińskiego i greckiego;
- opracowywanie metod zastosowania komputerów oraz innych środków technicznych dla zautomatyzowania oraz podniesienia szybkości i jakości tłumaczenia;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie biblioteki naukowej;
- prowadzenie archiwum wydawnictw specjalistycznych;
- pełnienie różnego rodzaju funkcji w instytucjach kulturalno-oświatowych (praca w kołach literackich, recytatorskich, teatralnych);
- opracowywanie recenzji teatralnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę