Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
Kod: 242201
Synteza: Inicjuje i promuje rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; pomaga przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.
Zadania zawodowe: - identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa;
- promowanie zmian społecznych, gospodarczych, technologicznych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji.
- udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości;
- opracowywanie strategii i planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie, organizacja i wdrażanie;
- transfer innowacji technologicznych i organizacyjnych do przedsiębiorstw, usług i handlu;
- poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów, w tym pozyskiwanie funduszy unijnych;
- kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę