Wyszukiwarka opisów zawodów - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kod: 231009
Synteza: Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Zadania zawodowe: planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu medycyny;
opracowywanie i wprowadzanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
ocena wyników kształcenia studentów medycyny;
prowadzenie badań naukowych w swojej dyscyplinie i udostępnianie wiedzy innym przez publikacje, udział w konferencjach naukowych i w inny sposób;
kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników medycznych;
przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
bezpośrednie lub pośrednie uczestniczenie w medycznej działalności i opiece zdrowotnej, związanej z kształceniem studentów i lekarzy;
uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni medycznej (udział w radzie wydziału, komisjach, innych rodzajach działalności).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę