Stopa bezrobocia - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Stopa bezrobocia w m. Płock (na tle województwa i kraju)

Stopa bezrobocia w 2017 roku

 
2017 rok I** II** III** IV** V** VI VII** VIII** IX X XI XII
Polska 8,5 8,4 8,0 7,6 7,3  7,0* 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5  
mazowieckie 7,1 7,1 6,8 6,6 6,4  6,2* 6,1 6,1 5,9 5,6 5,6  
m. Płock 9,0 9,0 8,6 8,2 8,0 7,8 7,8 7,8 7,6 7,3 7,2  
*zmieniono na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P. z 2017 r. poz. 911).
**oznacza, że ze względu na korektę stopy bezrobocia w październiku 2017 r. dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Stopa bezrobocia w latach 2014-2016

 
2016 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII*
Polska 10,2 10,2 9,9 9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,2
mazowieckie 8,6 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,2 7,1 7,0
 m. Płock   10,8 10,9 10,5 10,2  9,7  9,2 9,0  9,0  8,8  8,6  8,5  8,6 
  * oznacza, że ze względu na korektę stopy bezrobocia w październiku 2017 r. dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej publikowanych.
2015 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 11,9 11,9 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,7
mazowieckie 10,0 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 8,7 8,7 8,6 8,4 8,4 8,3
m. Płock 12,8 13,1 12,6 12,3 11,6 11,0 10,7 10,6 10,4 10,2 10,2 10,3
 
2014 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 13,9 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11,4
mazowieckie 11,5 11,5 11,2 10,8 10,5 10,3 10,2 10,1 10,0 9,8 9,8 9,6
m. Płock 13,9 14,2 13,5 13,0 12,2 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,6 12,0


źródło: Główny Urząd Statystyczny

Stopa bezrobocia w latach 2011-2013

 
2013 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 14,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13,4
mazowieckie 11,3 11,5 11,6 11,4 11,2 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 11,0 11,1
m. Płock 13,9 14,2 13,7 13,8 13,5 13,3 13,1 13,0 13,0 12,9 12,0 13,0
 
2012 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 13,2 13,4 13,3 12,9 12,6 12,3 12,3 12,4 12,4 12,5 12,9 13,4
mazowieckie 10,3 10,5 10,5 10,3 10,2 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,5 10,7
m. Płock 12,7 13,1 13,1 12,7 12,5 12,0 11,9 11,9 12,1 12,0 12,3 12,8
 
2011 rok I II III IV   V  VI VII VIII IX X XI XII
Polska 13,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12,5
mazowieckie 10,1 10,3 10,4 10,1 9,9 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,8
m. Płock 12,1 12,7 13,0 13,0 12,6 11,9 11,7 11,6 11,4 11,3 11,4 11,8
 
 
źródło: Główny Urząd Statystyczny

Stopa bezrobocia w latach 2008-2010

 
2010 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 12,9 13,2 13,0 12,4 12,1 11,7 11,5 11,4 11,5 11,5 11,7 12,4
mazowieckie 9,6 9,8 9,7 9,4 9,2 9,0 8,9 8,9 8,9 8,9 9,0 9,7
m. Płock 12,1 12,4 11,9 11,4 10,9 10,5 10,6 10,6 10,7 11,0 11,0 11,0
 
2009 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 10,4 10,9 11,1 10,9 10,7 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,4 12,1
mazowieckie 7,8 8,1 8,3 8,2 8,2 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0
m. Płock 10,7 11,3 11,4 11,1 10,9 10,4 10,5 10,7 10,9 10,8 10,8 10,9
 
2008 rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 11,5 11,3 10,9 10,3 9,8 9,4 9,2 9,1 8,9 8,8 9,1 9,5
mazowieckie 9,1 8,9 8,7 8,3 8,0 7,6 7,5 7,4 7,2 7,0 7,1 7,3
m. Płock 13,4 13,7 13,7 13,4 13,2 12,7 11,4 10,8 10,3 10,1 9,9 9,6


źródło: Główny Urząd Statystyczny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę