Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Miejski Urząd Pracy w Płocku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale
  •   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach RPO WM 2014 - 2020 rok 2018
  •   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach PO WER 2014 - 2020 rok 2018
  •   Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę